Verwerkingsovereenkomst opdrachtgever | vonk

Deze verwerkingsovereenkomst is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Vonk

Pdf Download

In deze Verwerkingsovereenkomst is Opdrachtgever de rechtspersoon die Vonk Competentie Expertise BV als een Verwerker opdracht geeft om ten behoeve van hem activiteiten te verrichten op het gebied van functionele mensenkennis en is hierna te noemen: “Verwerkingsverantwoordelijke”.

In deze Verwerkingsovereenkomst is Opdrachtnemer Vonk Competentie Expertise BV welke verwerkingsactiviteiten gaat uitvoeren en is hierna te noemen: “Verwerker”. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker worden afzonderlijk tevens “Partij” of gezamenlijk “Partijen” genoemd.

In deze Verwerkingsovereenkomst gelden onderstaande definities:

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van R