Talent-assessment Jeugdzorgprofessional

waarmee je gefundeerde selectiebesluiten kunt nemen
en medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

Wat meten we met dit instrument en waarom juist dat?

Zeven Cruciale Competenties

De ideale jeugdzorgprofessional bestaat niet! Zou die wel bestaan, dan zou zij/hij (1) uitstekend kunnen luisteren, (2) zich krachtig kunnen positioneren, (3) anderen bij kunnen staan zonder verantwoordelijkheid over te nemen, (4) richting kunnen geven, (5) zich kunnen verbinden aan plannen en afspraken, (6) samen kunnen werken en (7) kritisch in de spiegel kunnen kijken. 

Waarom juist deze zeven?

Als je heel scherp in beeld hebt wat de belangrijkste oorzaken zijn van ellende in een bepaalde functie weet je omgekeerd evenredig wat kennelijk ontzettend belangrijk is. Ziehier de kern van mijn super eenvoudige maar zeer effectieve methode om de cruciale competenties voor specifieke functies vast te stellen.

Wanneer gaat het zeker mis in de jeugdzorg? Als je (1) niet goed luistert, (2) stelselmatig conflicten en confrontaties uit de weg gaat, (3) té hulpvaardig bent, (4) niet stuurt waar dat wél nodig is, (5) als je te gemakkelijk afwijkt van gezamenlijk gemaakte afspraken, als je (6) denkt dat je het allemaal wel alleen kunt en (7) als je niet in staat bent om je eigen aandeel te zien in wat niet naar wens of verwachting verloopt. Vandaar dus!

Aard en Aanleg

Dit assessment brengt ‘Aard en Aanleg’ in beeld en daarmee je natuurlijke neiging tot het gedrag dat binnen een competentiegebied gevraagd wordt. Er zijn maar weinig beroepen waarin net zo sterk als in de jeugdzorg geldt dat je zélf je belangrijkste instrument bent. Best belangrijk dus om je ‘zelf’ ontzettend goed te kennen, te weten waar dat ‘zelf’ van nature toe geneigd is. Zodat je bewust andere gedragskeuzes kunt leren maken en daarmee competenter kunt worden dan je wellicht al bent.

Ontwikkeling

De ideale Jeugdzorgprofessional bestaat niet. Als je van nature beschikt over vijf van de zeven onmisbare eigenschappen ben je al een positieve uitzondering. We zijn dus per definitie allemaal incompetent, in ieder geval een beetje. Dat is ook helemaal niet zo erg als je maar weet waar je incompetentie zit en bereid bent om daar serieus mee aan de slag te gaan. 

Het belangrijkste doel van dit assessment is daarom bij te dragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee aan de slagingskans van mensen die bij willen dragen aan het welzijn van kinderen in de knel. Daarom is ieder assessment-rapport meteen ook een persoonlijk ontwikkelplan. Daarom krijgt iedere kandidaat naast het rapport standaard ook het bijbehorende competentie-ontwikkelboek.

Selectie

Maar het is ook een selectie-instrument. Want is deze sollicitant gezien onze doelgroep per saldo goed genoeg voor onze specifieke organisatie? Niemand is perfect maar sommige mensen moet je wel tegen zichzelf beschermen en tegen sommige mensen moet je soms ook je organisatie en je doelgroep beschermen. 

Het assessment rapport bevat geen ‘over-all’ geschiktheidsoordeel. Het is in de eerste plaats aan de kandidaat zelf om conclusies te trekken: ‘Moet ik dit wel willen?’ Daarna is het woord aan de werkgever: ‘Hebben wij, wetende wat we nu weten, voldoende vertrouwen in de slagingskans van deze sollicitant?’ In de training ‘Assessor | Competentiecoach Jeugdzorg’ leer ik je hoe je tot een gedegen selectiebesluit komt, onder andere (maar niet alleen) op basis van de resultaten uit het assessment.

Cognitieve Capaciteiten (optioneel)

Wil je naast de competenties ook het cognitieve niveau van je kandidaat in beeld brengen? Zet daarvoor dan een extra capaciteitentest in. Niet standaard dus, wel mogelijk. 

Praktisch

Dit assessment is een online instrument zodat je dat zelf ‘in huis’ in kunt zetten. Met een door ons verstrekte inlognaam en -code zet je de kandidaat zelf aan het werk. Zodra het assessment is afgerond ontvangen zowel de kandidaat als jij de resultaten daarvan in een uitgebreid en genuanceerd rapport. Je kunt dus meteen een afspraak maken voor ‘een goed gesprek’ daarover. Het verdient zeker aanbeveling om de training ‘Assessor | Competentiecoach Jeugdzorg’ te volgen maar dat is niet verplicht.

Investering

De inzet van het talentassessment voor Jeugdzorgprofessionals verlangt een investering van € 325,- (ex. BTW). De optionele module ‘Cognitieve Capaciteiten’ vraagt een extra investering van € 105,- (ex. BTW). Informeer naar de staffelkortingen als je jaarlijks meer dan 10 assessments afneemt