360 monitor

Vraag feedback zodat je weet waar je staat

Word wijzer in 7 stappen

Je hebt ooit het talent-assessment voor Jeugdzorgprofessionals ondergaan en daarna ben je serieus aan het werk gegaan met je persoonlijke ontwikkeling. Nu wil je weten of je daar ook daadwerkelijk iets mee opgeschoten bent. Ik laat je zien hoe je in zeven stappen waardevolle feedback verzamelt. 

1. Download competenties en indicatoren

In het boek ‘De Jeugdzorgprofessional’ staan bij iedere competentie een aantal voorbeelden genoemd van hoe die competentie zich in de praktijk zou kunnen manifesteren. Je kunt die ‘indicatoren’ hieronder downloaden. Je vindt een ik-versie en een hij/zij-versie. Die heb je beide nodig.

2. Kies bij voorkeur één competentie

Als je aan drie of meer competenties tegelijk werkt, voorspel ik je dat je na een jaar op géén van die competenties noemenswaardige vooruitgang hebt geboekt. Focus je daarom op één competentie. Je zult dan zien dat andere competenties in de slipstream vanzelf mee gaan groeien. 

3. Pas indicatoren zo nodig aan

Je ziet dat de documenten in word format opgemaakt zijn. Dat heb ik expres gedaan zodat je ze zelf op maat kunt maken. Laat de voorbeelden die al genoemd worden wel gewoon staan. Voeg daar zo nodig extra indicatoren aan toe die specifiek op jouw functie van toepassing zijn. Vergeet niet om beide versies aan te passen.

4. Vraag mensen in je omgeving om hun medewerking

Vraag een aantal mensen in jouw omgeving om jou eerlijk te ‘scoren’ met behulp van het lijstje dat je hebt aangevuld en uitgeprint. Vraag ze expliciet om kritisch en eerlijk te zijn. Het helpt als je erbij zegt dat dit niet bedoeld is als beoordelings- maar als ontwikkel-instrument.

5. Scoor jezelf

Natuurlijk scoor je ook jezelf. Interessant om straks te kunnen zien of je zelfbeeld klopt met het beeld dat anderen van je hebben.

6. Voer een paar goed gesprekken

Kies een paar mensen uit om een goed gesprek mee te voeren, liefst degenen die zich het meest kritisch tonen bij het scoren. Zorg ervoor dat je in dat gesprek een vragende houding aanneemt. Vraag mensen voorbeelden te geven van situaties die hun beeld hebben gevormd. Vraag door op de antwoorden die je krijgt.

Zeg NOOIT dat je het met een observatie niet eens bent en ga NOOIT in discussie. Bedank mensen ALTIJD voor de tijd en aandacht die ze aan jouw ontwikkeling wilden besteden.

7. Stel je persoonlijk ontwikkelplan opnieuw vast

Je bent nooit klaar met ontwikkelen. Tijd dus om te bepalen waar je je het komende jaar op gaat focussen. Stel vast of de competentie(s) waar je aan gewerkt hebt wellicht nog aandacht verdienen. 

Sluit Menu
×

Winkelmand